FIBER I HOTAGSBYGDEN

Senaste NyttEU_3

2017-06-25 Årsmöte den 15 juli kl 13 på Klintaberg
Dagordning, se Nästa möte

 

2016-05-08 Intresserad av Fiberanslutning i höst?
Fibernätet i Hotagsbygden har nu varit i drift i ett och ett halvt år. Nätet har i stort sett fungerat utan problem eller avbrott. De avbrott som förekommit ligger utom Fiber i Hotagsbygdens inflytande.
Vår ambition att knyta ihop nätet med våra norska grannar har hittills inte varit framgångsrikt men norrmännen har inte kommit igång ännu och vi lever på hoppet om en anslutning över gränsen. Det skulle ge oss bättre driftsäkerhet om någon gräver av fibern.
Vår ambition under 2016 är att ansluta ett antal fastigheter som har önskat anslutning efter att vi körde igång. Föreningen vill därför på det här sättet inbjuda fler att ansluta samtidigt. Kostnaden blir 17 200 för anslutningen, därtill kommer grävning fram till fastigheten och kostnader för inkopplingen. För att kunna ta fram kostnaden per fastighet måste föreningen få klarhet över de önskemål om anslutningar som finns senast 2016-06-30.
Anmäl ert intresse på listorna som finns uppsatta på affärerna i Valsjöbyn och Rötviken eller via e-post till info@fiberihotagsbygden.se eller ta kontakt med era byombud som sitter i styrelsen.

2015-09-06 Årsmötesprotkoll
Här hittar du årsmötesprotokollet från stämman vi hade 2015-06-13

2015-05-24 Nu kan ni mejla oss om ni vill ställa frågor och om ni har funderingar
info@fiberihotagsbygden.se


2015-05-24
Nu kan ni mejla våran driftgrupp om ni har problem eller funderingar kring er fiberanslutning
Observera att ni alltid kontaktar er tjänsteleverantör och felanmäler då ni får störningar i er leverans.
drift@fiberihotagsbygden.se

Nu när förutsättningarna att få bredband via fiber till landsbygden minskar är det dags att ta saken i egna händer

DSC02191

Som ni säkert har märkt så har Jämtkraft grävt ner högspänningen i vår bygd och luftledningarna har minskat kraftigt. De har också varit förutseende och passat på att lägga ner slang för fiber till i stort sett alla våra byar i Hotagsbygden. Jämtkraft har också hjälpt till en bit på vägen med att bygga fiber i byarna Häggsjövik och Rötviken med gott resultat. Tyvärr så har inte någon fortsatt fiberutbyggnad skett i de resterande byarna och inga planer finns för närvarande. Av den anledningen så har vi insett att vi måste ta tag i detta själva.

Detta är inget unikt för Hotagsbygden. Idag är det över 600 byar i Sverige som har tagit tag i detta själva och byggt fiber och flera pågår. Detta har nu blivit en folkrörelse och som i dagligt tal kallas för “Bynät”.

Lördag den 14 april så samlades vi i Klintaberg och bildade föreningen “Fiber i Hotagsbygden ekonomisk förening”.

“Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att, projektera, inköpa och underhålla ett fiberbaserat bredbandsnät (bynät) för, i första hand, byarna Rörvattnet, Hotagen, Valsjöbyn, Vinklumpen och Gunnarvattnet samt möjlighet för Norge att ansluta sig.”

Vi har bestämt oss!

Vi vill skapa förutsättningar för att vi även i framtiden ska kunna leva, bo och arbeta i Hotagsbygden

DSC01259

Vi ser detta som en viktig pusselbit för Hotagsbygdens framtid.

 • Fiber är att sätt att överföra information med näst intill obegränsad kapacitet.
 • En fiberanslutning idag innebär att du kan ansluta bredband med 100 Mbit i bägge riktningarna, ansluta telefon och TV.
 • Att ansluta fiber till fastigheten är en investering som höjer fastighetsvärdet.
  Vi vill jämföra detta med när elektriciteten kom för 100 år sedan.
 • Att ansluta fiber är ett mycket bra alternativ till kopparnätet som Telia håller på att montera ner nu. Telia erbjuder som alternativ att köra trådlöst vilket ur kapacitetssynpunkt är starkt begränsat – även 3G och 4G är beroende av antalet samtida användare vilket fiber inte är.
 • Totalkostnaden för bredband, telefon och TV blir oftast lägre, även om investeringskostanden räknas in. Många banker erbjuder förmånliga lån då fiber räknas som en investering i fastigheten.
 • Du behöver inte ha en dator för att ansluta telefon och TV via fiber.

Vad kommer det att kosta?

I kostnaden ingår fiber framdragen till fastigheten / anslutningspunkten och inkopplad i en så kallad “switch” där anslutning finns till bredband, telefoni och TV. Tillkommer gör naturligtvis tecknande av egna abonnemang på bredband, telefoni och TV.

Idag är det mycket svårt att exakt säga hur mycket det kommer att kosta. Det är flera faktorer som påverkar.

 • Hur många det är som ansluter sig – ju fler desto billigare. Att ansluta sig nu blir naturligtvis billigare då vi av erfarenhet vet att det kan kosta dubbelt så mycket att ansluta sig efter att nätet är färdigbyggt. Detta beror bland annat på att bidragen endast tillgodogörs vid första utbyggnaden
 • Markförhållanden, avstånd och eget arbete är andra faktorer som påverkar.
 • När projekteringen och upphandlingen är klar vet vi den totala kostnaden per anslutning.

Beslutet att sätta spaden i jorden!

När vi vet vad det kommer att kosta, vad som ska göras, vilka som är beredda att ansluta sig och eventuellt tillkommande. Vi har alla markavtal klara och vi vet vilka bidrag vi får. När allt detta är klart tar vi ett gemensamt beslut och startar byggandet av fibernätet.