Föreningen

Fiber i Hotagsbygden ekonomisk förening registrerades 2012-08-29 och består av en styrelse där det ingår minst en representant från varje by.

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att, projektera, inköpa och underhålla ett fiberbaserat bredbandsnät (bynät) för, i första hand, byarna Rörvattnet, Hotagen, Valsjöbyn, Vinklumpen och Gunnarvattnet samt möjlighet för Norge att ansluta sig.”

För att bli medlem i föreningen betalar du in en medlemsinsats (A-insats) på 200 kronor.
För att kunna driva föreningen beslutade vi på Ordinarie Föreningsstämman 2013-07-05 att ta ut en årlig medlemsavgift på 200 kroner from år 2013.

Betalningen gör du på vårat Bankgiro 859-6736