Projektet

Projektet finasieras med hjälp av egen finansiering, projetstöd från Jordbruksverket och Post och Telestyrelsen (PTS)
EU_3