Vad kostar projektet

Uppdaterad 2014-09-30

Kostnaden för att bygga fiber i byarna Gunnarvattnet, Valsjöbyn, Hotagen och Rörvattnet utanför tomtgräns är beräknad till 4,13 miljoner. För detta har vi beviljats Projektstöd med 52,5% och PTS stöd med 17,5%. Detta innebär att vi själva får stå för 30%, dvs 1,24 miljoner.
Investering_4

Utöver detta så tillkommer kostnaden för grävning inom tomtgräns samt anslutning för varje anslutningspunkt. Den kostnaden är beräknad till c:a 7000 sek per anslutningspunkt.

Den totala kostnaden (utanför och inom tomtgräns) är idag beräknad till 16 626 kr per anslutningspunkt och då har vi 130 anslutningar.

Den exakta anslutningsavgiften vet vi först när projektet är klart och slutredovisat.