Anslutning av fiber

Anslutningsbarometern

Uppdaterat 2014-09-30

Anslutningar_20140930b

Projektet startades upp 2014-05-29 och 2014-10-01 ska arbetet vara klart.

Efter byggstarten så har fler hört av sig och nu när vi stänger möjligheten så har18 anslutningar tillkommit. Projektet ligger nu i sitt absoluta slutskede och vi tar nu inte in fler.

Förskott på anslutningsavgiften behöver vi för att ha ett kapital när arbetet påbörjas så att vi kan minimera checkkrediten mot banken. Vi måste räkna med två månaders fördröjning från att vi har betalat fakturorna tills att bidragen betalas ut.

Du ladda hem anslutningsavtalet här. Efter att du har fyllt i det och skrivit på så skickar du det till:
Fiber i Hotagsbygden,
c/o Arne Wiklander
Önet 345
835 40 Nälden
Du kan även scanna avtalet och skicka det som pdf till arne.wiklander@yahoo.se

Förskottet på anslutningsavgiften är 15 000 kronor + extra kostnad (2000kr) och betalas omgående efter att anslutningsavtalet är påskrivet.

Betalningen gör du på vårat Bankgiro 859-6736.
För betalning från utlandet skall IBAN och BIC anges.
IBAN: SE07 8000 0814 7192 3416 9283
BIC: SWEDSESS
Viktigt att du anger fastighetsnummer / anslutning. Om du inte redan är medlem så ska du även betala en medlemsinsats på 200 kronor.
Om du av någon anledning har svårt att betala så vill vi att du kontaktar Arne Wiklander eller Siv Fick. Kontaktuppgifter, se Styrelsen.

Efter att projektet är slutfört och slutreglerat så vet vi vad det har kostat per anslutning och då kommer inbetald anslutningsavgift att regleras.